Tryggbo AS

- Boligkompetanse -

Det private markedet er uoversiktlig og krever at den som ønsker å skaffe seg en ny bolig har betydelig kunnskap, overskudd og oversikt. Enkelte eldre mennesker, og spesielt de med redusert helsetilstand, vil ofte få problemer med å orientere seg i markedet etter en bolig som kan være bedre egnet for dem.

Pårørende vil i mange tilfeller bli sentrale i en flytteprosess. Disse er selv ofte yrkesaktive og har i en ellers travel hverdag nok med seg og sitt. De mangler også kjennskap til markedet, i tillegg til varierende kompetanse til å si hva som vil være den beste boligløsningen på sikt. En del eldre har pårørende som bor utenbys, og dermed har store problemer med å være behjelpelig med et boligbytte.

Trondheim kommune har i dag stor søkermengde til de kommunale trygdeboligene. De fleste søker om trygdebolig da deres egen bolig ikke lengre tilfredstiller deres behov på grunn av innskrenket bevegelighet. Kriteriene for å bli prioritert, er at en er vanskelig stilt på boligmarkedet med bakgrunn i svak økonomi og/eller helsetilstand.

55 % av søkerne om kommunal trygdebolig får avslag. 80 % av disse på grunn av for høy inntekt, eller at de allerede eier en bolig som de har mulighet til å omsette for å kjøpe annen egnet bolig.

Kopirett © 2013-2015 Tryggbo AS.
Alle rettigheter reservert.