Tryggbo AS

- Boligkompetanse -

 


Om noen tiår vil antall nordmenn i alderen 67 + fordobles (kilde: Statistisk Sentralbyrå).
Dette fordrer at det skjer en dramatisk økning i bygging av boliger som er godt tilpasset denne aldersgruppen og høyere.

Adresseavisen (november 2013) skriver at:

"det trengs gode private løsninger kombinert med en ja holdning fra kommune Norge"

for å møte denne utfordringen.

 

Da de siste omsorgsboligene ble ferdigstilt i perioden fra 1994-2003, var det en synlig satsing på bygging av omsorgsboliger, og til å ta utfordringen på alvor.

Kommunene bidrog via statlige midler, med tilskudd til utbyggere som bygget boliger med denne kvaliteten. Kvaliteten som kreves for å oppfylle omsorgsboligkravet, er enormt fordyrende i forhold til vanlig byggestandard. I nevnte periode ble det bygget om lag 20 omsorgsboliger (bygninger) i Trondheim kommune.

Den gang satset kommunen på at de fleste omsorgsboliger skulle ha et såkalt sonekontor (som har ansvar for å gi hjemmeboende eldre og trengende hjelp og praktisk bistand) like i nærheten, eller på huset. Dette fordi de fleste som flytter inn i slike boliger, har behov for en eller annen bistand fra hjemmesykepleie/hjemmehjelpstjeneste.

For potensielle kjøpere gir dette en nødvendig ekstra trygghet.

For kommunen er det ressursbesparende at personer med omsorgsbehov er samlokalisert, samt at hjemmetjenestene/sonekontor ligger i umiddelbar nærhet. Dessverre har det siste punktet i stedet vært kostnadskrevende for Trondheim kommune, og som en konsekvens av det har de måttet omorganisere tjenestene tilbake til store enheter igjen.

Resultatet er at en del lokaliteter ved omsorgsboligene som var tiltenkt sonekontor og regulert som næring, står tomme!

Omsorgsboliger som er lokalisert i nærheten av sykehjem får imidlertid sine tjenester sine derfra, i stedet for fra sonekontorene i de aktuelle områdene.

Vi i TryggBo jobber hver dag med å finne gode boligløsninger for personer med omsorgsbehov.

Vårt hovedmål er å finner gode boliger som passer den enkeltes økonomi og helse, samt i ønsket område.

 

En stor del av våre kunder har ønske om og behov for en egen bolig som er knyttet til et helsesenter, men med kort avstand til offentlige tjenester, kafe og kulturelle tilbud som de kan benytte seg av når de måtte ønske det.

Dessverre så er det alt for få boliger som har akkurat disse kvalitetene!

Og siden antall nordmenn i alderen 67 + er på vei til å fordobles, vil vi i TryggBo innstendig oppfordre våre politikere til gjøre nødvendige grep for å ivareta deg som er blant våre ”fremtidens eldre”, nettopp ved å gjøre deg i stand til å bedre kunne ivareta deg selv når tiden kommer.

Dette løses ved å ha flere boliger med omsorgsboligkvaliteter – for det fortjener du!

www.TryggBo.no

Kopirett © 2013-2015 Tryggbo AS.
Alle rettigheter reservert.